درخواست مقاله یا فایل های دیگر

برای درخواست مقاله و پروژه و.. با ایمیل زیر در تماس باشید.

لطفا در هنگام ارسال ایمیل، موضوع را “درخواست مقاله” و یا “در خواست فایل..” انتخاب کنید تا سرعت پاسخ دهی به شما بیشتر شود از همکاری شما بی نهایت سپاس گذاریم.

 

bamamag.ir@gmail.com